Phòng Họp

 Bốn phòng hội thảo của khách sạn là Lotus, Sakura, Jamine, Camelia được trang bị các thiết bị hiện đại, đầy đủ phù hợp với nhiều hình thức hội họp khác nhau.

 • Camellia
  Camellia

  Vị trí: tầng 4
  Diện tích: 160m2
  Sức chứa tối đa: 220 khách

 • Jasmine
  Jasmine

  Vị trí:  tầng 4
  Diện tích: 70m2
  Sức chứa tối đa: 24 khách

 • Sakura
  Sakura

  Vị trí: tầng 4
  Diện tích: 65 m2
  Sức chứa tối đa: 40 khách

 • Lotus
  Lotus

  Vị trí: tầng 4
  Diện tích: 65m2
  Sức chứa tối đa: 40 khách

Facebook chat