Bản đồ

Khách sạn Mường Thanh Grand Hạ Long
Số 7, Lô 20, Đông Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: +84 203 381 24 68
Fax: +84 203 381 25 67
Website:  www.grandhalong.muongthanh.com
Email: info@halong.muongthanh.vn
TOP
Facebook chat